OGŁOSZENIA SOŁECKIE WSI TŁUCZAŃ

RADA SOŁECKA

AKTUALNA RADA SOŁECKA wybrana na Zebraniu Wiejskim 23 stycznia 2011 r.

Marek Długopolski     -  soltys

Zbigniew Węda          - z-ca sołtysa

Kazimierz Kłaput       - członek

Władysław Witek      - członek

Zdzisław Sabuda       - członek

Jan Kwarciak           - członek

Andrzej Jaskiernia  - członek


Radny Rady Gminy Brzeźnica z Tłuczani
Marek Długopolski - członek Komisji Rewizyjnej.  Poprzednia  Rada Sołecka  wybrana na Zebraniu Wiejskim 25 stycznia 2007 r


CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ

Marek Długopolski      sołtys

Kazimierz Struzik        z-ca sołtysa

Kazimierz Kłaput         członek

Jolanta Baca                członek

Zygmunt Sabuda         członek

Władysław Witek         członek

Andrzej Augustyniak  członek