OGŁOSZENIA SOŁECKIE WSI TŁUCZAŃ

WYKONANE INWESTYCJE 2013

  

- DOKOŃCZENIE ASFATOWANIA DROGI GMINNEJ ,,GORKI" - 600 M
- ZAKUP I ZAMONTOWANIE 2 WIAT PRZYSTANKOWYCH

- CZYSZCZENIE ROWÓW PRZY DROGACH GMINNYCH 300 M